homeпишете ни

 
  Монтиране на челни панели  
   
Винилови челни панели

1 Когато при облицоването на стрехи се изисква монтиране и на челни панели, най-напред към долната страна на челната дъска трябва да монтирате F-профил и след това да завършите изцяло облицоването със софити. Следващата стъпка е да монтирате кантов профил към горния край на челната дъска. Измерете разстоянието между външните краища на двата помощни профила и извадете от него 3.5мм (1/8"). Нанесете този размер откъм долната страна на челния панел и отрежете горната излишна част. С пробивните клещи направете фиксиращи зъбчета по горната страна на челния панел.
2 Захванете долната страна на челния панел към F-профила, монтиран към челната дъска и после вкарайте горния ръб под кантовия профил. Важно: F-профилът трябва да е монтиран в строго права линия; в противен случай монтираният челен панел ще приеме вълнообразна форма.

В никакъв случай не приковавайте челния панел.

3  Когато се налага застъпване на челните панели, отрежете от фиксатора на панела парче с ширина 3.2мм (1/8") и дължина 37мм (1 1/2")
 
4  Подготвяне на челен панел за облицовка на ъгъла:
Отрежете парче челен профил с дължина 140мм (5 1/2") и отбележете перпендикулярна линия през средата му. От долната страна на профила отрежете сектор 90° (по 45° към всяка страна).
5  Чрез ръчен абкант или с помощта на метален винкел сгънете парчето под ъгъл 90°.
6  Посредством специалните клещи оформете фиксиращи зъбчета по горната страна на ъгловото парче. Свържете фиксаторите на ъгловото парче към страничните челни панели и вкарайте горния му ръб под кантовия профил .
Монтирането на алуминиев челен профил към челната дъска на облицована с винилови софити стряха се извършва по следния начин:
1  Монтирайте виниловите софити съгласно изложените в предишния раздел инструкции. Изберете най-подходящия за конкретната конфигурация метод.
2  Към горната страна на челната дъска монтирайте метален капчук, кантов профил (и други помощни детайли, ако е необходимо), към които се захваща горната страна на алуминиевия челен профил.
3  Измерете разстоянието от долния край на виниловите софити до горния ръб на монтирания към челната дъска кантов профил и извадете от него 3.5мм (1/8"). Нанесете този размер откъм долната страна на челния панел и отрежете горната излишна част с тенекеджийски ножици или с друг подходящ инструмент.
4  Не е препоръчително да приковавате лицево алуминиевия челен профил. Правилният метод е да вкарате горния ръб на профила под монтирания капчук (или кантовия профил) и да го фиксирате с пирони или винтове откъм долната страна на челната дъска.
5  Външни ъгли: Подгънете 25мм (1") от края на профила под 90°, за да покриете ръба. След това срежете застъпващия челен панел и го монтирайте.
Вътрешни ъгли: Използвайте същия метод както и за външни ъгли.
 
БЕЛЕЖКА: Скрепителните елементи през долната страна на алуминиевия профил понякога се налага да преминат и през виниловите софити. В такива случаи се постъпва както следва:
• Вкарвайте скрепителните елементи така, че те да преминат през профилните отвори на виниловия софит;
• Ако виниловите софити са по-дълги от 600мм (24"), пробийте в тях отвори с диаметър 6мм по-голям от този на преминаващия скрепителен елемент, за да осигурите необходимата хлабина при разширяване/свиване на софита.
 
 
    начало
copyright VariformBG. All rights reserved 2004 webmaster